Schedule today in laboratories

I+D L101 L102 L103 L104 L105 L106 L118  
8:00LibreLibreLibreLibreLibreLibreLibreLibre 8:00
½LibreLibreLibreLibreLibreLibreLibreLibre ½
9:00LibreLibreLibreLibreLibreLibreLibreLibre 9:00
½LibreLibreLibreLibreLibreLibreLibreLibre ½
10:00LibreLibre FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
Grupo 1L

10:00-12:00
LibreLibre COMPUTACIÓN PARALELA
Grupo 1T-D041-A75

10:00-12:00
FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Grupo 5L

10:00-12:00
Libre 10:00
½LibreLibreLibreLibreLibre ½
11:00LibreLibreLibreLibreLibre 11:00
½LibreLibreLibreLibreLibre ½
12:00LibreLibreLibreLibreLibreLibreLibreLibre 12:00
½LibreLibreLibreLibreLibreLibreLibreLibre ½
13:00LibreLibreLibreLibreLibreLibreLibreLibre 13:00
½LibreLibreLibreLibreLibreLibreLibreLibre ½
14:00LibreLibreLibreLibreLibreLibreLibreLibre 14:00
½LibreLibreLibreLibreLibreLibreLibreLibre ½
15:00LibreLibreLibreLibreLibreLibreLibreLibre 15:00
½LibreLibreLibreLibreLibreLibreLibreLibre ½
16:00Libre SISTEMAS AVANZADOS DE INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Grupo 1L

16:00-18:00
FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Grupo 3L

16:00-18:00
Libre ESTRUCTURA DE SISTEMAS OPERATIVOS
Grupo 4L

16:00-18:00
FUNDAMENTOS DE COMPUTADORAS
Grupo 1L

16:00-18:00
DISEÑO, INTEGRACIÓN Y ADAPTACIÓN DE SOFTWARE
Grupo 2L

16:00-18:00
Libre 16:00
½LibreLibreLibre ½
17:00LibreLibreLibre 17:00
½LibreLibreLibre ½
18:00LibreLibreLibre RENDIMIENTO Y EVALUACIÓN DE COMPUTADORES
Grupo 1L

18:00-20:00
Libre FUNDAMENTOS DE COMPUTADORAS
Grupo 2L

18:00-20:00
DISEÑO, INTEGRACIÓN Y ADAPTACIÓN DE SOFTWARE
Grupo 1L

18:00-20:00
Libre 18:00
½LibreLibreLibreLibreLibre ½
19:00LibreLibreLibreLibreLibre 19:00
½LibreLibreLibreLibreLibre ½
20:00LibreLibreLibreLibreLibreLibreLibreLibre 20:00
½LibreLibreLibreLibreLibreLibreLibreLibre ½
21:00LibreLibreLibreLibreLibreLibreLibreLibre 21:00
½LibreLibreLibreLibreLibreLibreLibreLibre ½